De Vuurvlinder

 • Plusbus
 • Kanjertraining
 • Adaptief
 • Kindgesprekken
 • Tabletonderwijs
 • Natuur en milieu
 • Talentmiddagen
 • Sport en cultuur
 • Brede school
 • Ouders betrokken
 • Praktijkleren
 • Samenwerking VO

Op onze school mag ieder kind zich ontplooien van rups tot vuurvlinder!

Keizersmantel 1
8607 GM Sneek
0515-411424
dvv@palludara.nl